koppel reisverzekering

Dekt een reisverzekering ongevallen?

Wat gebeurd er bij ongevallen op reis?

U gaat op vakantie en sluit een reisverzekering af dan wilt u wel graag weten of deze verzekering ook uitkeert in geval van overlijden of blijvende invaliditeit.

Is een aparte ongevallenverzekering nodig?

Een reisverzekering verzekert u tegen verschillende risico’s en de daarbij komende onverwachte kosten tijdens uw reis. Een van deze risico’s is een ongeval. Dit kan een ongeluk zonder grote gevolgen zijn, maar wat gebeurt er bij medische kosten en bijzondere repatriëring? De basiskosten worden gedekt door de reisverzekering, bekijk ook wat uw zorgverzekering vergoedt. Voor ergere ongevallen, zoals blijvend invaliditeit of zelfs overlijden, sluit u een ongevallenverzekering af. Deze verzekering keert bij overlijden het verzekerde bedrag dat op de polis staat vermeld uit. Bij blijvende invaliditeit is het uit te keren bedrag mede afhankelijk van de mate van invaliditeit. U kunt bij elke doorlopende of kortlopende reisverzekering een ongevallendekking afsluiten. Het is aan u om te beslissen tegen welke kosten en tot welke bedrag u verzekerd wilt zijn.

Hoe zit het met risicovolle vakanties?

Bij extreme sporten, of bijvoorbeeld wintersport of onderwatersporten moet u vaak een extra (ongevallen)verzekering afsluiten.

Informatie